Terms and conditions of use

1) Anvendelse

Disse alminnelige salgsbetingelser får anvendelse på alt salg fra COMPUTER CONNECTION AS, så????fremt ikke annet er særskilt avtalt partene imellom.

2) Kunder

COMPUTER CONNECTION AS selger kun til bedriftskunder.

3) Produktinformasjon/priser.

Alle oppgaver og data som finnes i COMPUTER CONNECTION AS produktinformasjons-materiell og prislister, kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. Prisen kan endres på bakgrunn av endringer i leverandørpris, tollsats, avgifter og valutakurser m.v. ifh til det som var gjeldene ved avsendelsen av tilbud. Kundene vil dog ved bestilling bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted. Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift. Fakturautsendelse på papir belastes gebyr på kr. 75,- (Bortfaller med elektronisk løsning)

4) Levering/risikoovergang.

Alle bestillinger effektueres omgående med budbil, ilpost eller vanlig postforsendelse. Dersom produktet ikke er på lager, vil leveringstid være fra 2 dager til 3 uker. Hvis ikke annet er særskilt avtalt, går risikoen over på kjøperen når tingene blir overgitt til den fraktfører som skal forestå forsendelsen.

5) Feilbestillinger.

For at bytte/retur skal tillates, må dette klareres med COMPUTER CONNECTION AS på forhånd. Det belastes et ekstra returgebyr på 20% min. kr.300,-.

6) Utlån av varer.

I spesielle tilfeller kan varer lånes ut for utprøving. Slike varer må returneres innen avtalt tid, hvis ikke faller returretten bort og varene faktureres av COMPUTER CONNECTION AS.

7) Kredittbetingelser/Betaling/Morarenter.

Betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager regnet fra faktureringsdato. Dersom kjøpesummen og eventuelt tillegg ikke betales i rett tid er kjøpere forpliktet til å betale morarenter med 1,5% pr. påbegynt måned. For nye kunder blir det foretatt en kredittvurdering.

8) Salgspant

COMPUTER CONNECTION AS har panterett (salgspant) i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger -jfr. Pantelovens §§ 3-14 flg.

9) Garanti

Buynet AS garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i like lang tid som COMPUTER CONNECTION AS får av sine leverandører. Denne garanti-periode er 1-2 år fra levering. For øvrig gjelder reklamasjonsreglene i kjøpsloven § 32. Frakttillegg, spedisjon og andre omkostninger i forbindelse med garanti, reparasjon og vanlig service dekkes av kunden.

10) Mangler

Ved feil ved salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har COMPUTER CONNECTION AS ubetinget rett til for egen kostnad å rette mangelen eller foreta omlevering. Når COMPUTER CONNECTION AS foretar retting eller omlevering, kan????ikke kjøperen gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldene.

11) Reklamasjon

Ved eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer, skal kunden først skriftlig eller via telefon kontakte COMPUTER CONNECTION AS, dog senest 8 dager fra varen er mottatt. Dersom kjøper ikke har reklamert innen 3 måneder etter mottakelsen av varen, kan han ikke senere gjøre feil eller mangler gjeldene. Varer som returneres uten på forhånd å bli klarert som retur (RMA nr.), må påregnes tilbakesendt til kunden. Herunder ilegges kunde fraktgebyr.

12) Produktansvar.

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmenhet med rimelighet kunne vente, er COMPUTER CONNECTION AS erstatnings-ansvarlig i den utstrekning slik ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke -jfr.pkt.10,2. ledd foran.

13) Betingelser

Våre normale betingelser er kontant pr. 15 dager. Vi kredittsjekker alle ukjente kunder. Ved manglende grunnlag for kreditt, krever vi kontant betaling mot utlevering av varer.

14) Forsendelse

Normalt benyttes Postens Bedriftspakke. For større leveranser benyttes Tollpost-Globe. Varelevering skjer til kundes stedsadresse. Bestillinger mottatt innen kl.12:00 blir sendt samme dag. Varene sendes for kundes risiko, og eventuell erstatning skjer ihht befrakters regler.

15) Retur

All retur, uansett årsak, skal klareres med COMPUTER CONNECTION AS på forhånd (RMA nr.). Varer som returneres uten på forhånd å bli klarert som retur, må påregnes tilbakesendt til kunde. Herunder ilegges kunde fraktgebyr.